Προσωρινά η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη λόγω αναβάθμισης της.

Μπορείτε να πληρώσετε το λογαριασμό υδροληψίας σας από το διαδίκτυο, στα γραφεία μας ή μέσω της Εμπορικής Τράπεζας που συνεργάζεστε.

Απολογούμαστε για την πρόκληση οποιασδήποτε ταλαιπωρίας.