Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού, στις 22 Μαρτίου 2024, είναι αφιερωμένη στο «Νερό για την Ευημερία και την Ειρήνη».

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της διασυνοριακής συνεργασίας για τα ύδατα για την προώθηση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα διασυνοριακά ύδατα αντιπροσωπεύουν το 60 τοις εκατό των ροών γλυκού νερού στον κόσμο – ωστόσο, μόνο 24 χώρες από τις 153 χώρες που μοιράζονται διασυνοριακά ύδατα έχουν όλη τη διασυνοριακή τους λεκάνη απορροής να καλύπτεται από συμφωνίες συνεργασίας.

Στη μοιρασμένη Κύπρο με την γραμμή κατάπαυσης του πυρός να χωρίζει τις δύο μεγάλες κοινότητες της χώρας, θα μπορούσε να ενταχθεί στο δημόσιο διάλογο ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης δικοινοτική συμφωνία που να αφορά στη διάθεση πόσιμου νερού μέσω της πράσινης γραμμής προς όφελος των πολιτών. 

Μείωση της επάρκειας νερού στην Κύπρο λόγω παρατεταμένης ανομβρίας

Το ΣΥΛ και κατ’επεκταση ο νέος Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας στον οποίον θα μετουσιωθεί ο Οργανισμός, έχουν προχωρήσει σε δράσεις για αύξηση της αποθήκευσης νερού εκεί και όπου υπάρχει διαθεσιμότητα ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση σε περιπτώσεις διακοπής της ύδρευσης.

Μέσω της διαδικασίας αντίστροφής ώσμωσης του νερού των διατρήσεων σε κοινότητες των οποίων πλέον το νερό έχει καταστεί ακατάλληλο για πόση, έχει επιτευχθεί η αφαλάτωση υφάλμυρου νερού σε πόσιμο. Επίσης μέσω των δράσεων, έχει καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων για σκοπούς άδρευσης ώστε το επεξεργασμένο νερό να μην χάνεται αλλά να χρησιμοποιείται στη γεωργία. 

Πράσινη φορολογία ή φορολογία άνθρακα

Η φορολογία άνθρακα εφαρμόζεται και στο νερό λόγω του γεγονότος ότι οι μονάδες αφαλάτωσης λειτουργούν με συμβατική ενέργεια. Η ενέργεια που καταναλώνουν οι μονάδες αφαλάτωσης στη Κύπρο αγγίζει τα 5 εκ το μήνα. Ως εκ τούτου, μοιραία προκύπτει αύξηση στην τιμή από το ΤΑΥ προς τις Υδατοπρομήθειες της τάξης του 1 σεντ το κυβικό.

Άμεσα το κεντρικό κράτος θα πρέπει να απαιτήσει από τους ιδιώτες διαχειριστές των μονάδων αφαλάτωσης να μειώσουν την εξάρτηση τους από συμβατική ενέργεια και να παράγουν ή να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. 

Ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνει και με την μείωση εξάρτησης από αγορά συμβατικής ενέργειας από τον νέο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Τα τιμολόγια της ΑΗΚ που αφορούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες άντλησης λυμάτων αλλά και της επεξεργασίας τους από τα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων στη Επαρχία Λευκωσίας ξεπερνούν κατά πολύ τα 10 εκ ευρώ το χρόνο.

Στοίχημα λοιπόν αποτελεί προτού επιβληθούν επιπρόσθετες φορολογήσεις στους πολίτες, να εξαντλούνται όλες οι πιθανότητες μείωσης του κόστους λειτουργίας των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας χωρίς όμως να γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα της εξυπηρέτησης τους.