Αγαπητοί Καταναλωτές,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση μοιραζόμαστε μαζί σας τον Απολογισμό των Εργασιών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για τα έτη 2019 – 2021.

Έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τον Οργανισμό και αποτελεί ένα σημαντικό αρχείο για τα πεπραγμένα του Οργανισμού μας.

Στον Απολογισμό περιγράφεται με διαφάνεια και αντικειμενικότητα το έργο που επιτελέστηκε κατά την τριετία καθώς και η πορεία ανάπτυξης με απτά αποτελέσματα που συνδέονται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού. 

Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια η Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας σημείωσε σημαντικό πλεονασμό μέσα από ουσιαστικά μέτρα που έχουν επιτευχθεί όπως είναι η μείωση των διαρροών, η αύξηση του αποθηκευτικού χώρου του πόσιμου νερού στην πρωτεύουσα και η ολιστική ψηφιοποίηση του τρόπου εργασίας και εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Η κοινωνική ευθύνη είναι αναπόσπαστο μέρος του ΣΥΛ και με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στις ηθικές αξίες στηρίζεται η τοπική κοινωνία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προωθήσαμε την ψηφιακή μεταρρύθμιση καθιστώντας το Συμβούλιό μας ως Πράσινο Οργανισμό ενώ εγκαθιδρύσαμε μια νέα στρατηγική διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες με στόχο την ομαλή μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας παρέχει συνεχή κατάρτιση του προσωπικού, ενισχύει περαιτέρω την κοινωνική δέσμευση για διασφάλιση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, της ψηφιακής ασφάλειας, της ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως επίσης και τη διασφάλιση ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Διαβάστε τον απολογισμό εδώ: Απολογισμός τριετίας 2019-2021

Κωνσταντίνος Παρμακλής
Διευθυντής Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας