Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Διαβάστε τον κατάλογο επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας και τη σχετική βαθμολογία, εδώ.