Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών Μηχανικών και Τεχνικού Μηχανικού.

Διαβάστε τον κατάλογο επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας και τη σχετική βαθμολογία,

εδώ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εκτελεστικού Μηχανικού, (Ηλεκτρολογία – Μηχανολογία)

εδώ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εκτελεστικού Μηχανικού (Πολιτική Μηχανική),

εδώ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Τεχνικού Μηχανικού.

.