Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) θα παραμείνει κλειστό κατά τη διάρκεια της τρίωρης παναπεργίας, μεταξύ των ωρών 12:00 – 15:00, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, θα λειτουργούν με ομάδες ασφαλείας για την εύρυθμη λειτουργία της υδροδότησης.

Στην παναπεργία για προάσπιση του θεσμού της ΑΤΑ θα συμμετέχουν οι συντεχνίες των εργαζομένων του Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς δεν υπήρξε καταληκτική συμφωνία των συντεχνιών με την εργοδοτική πλευρά για την ποσόστωση της καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.