Στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης προχώρησαν το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και η ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης).

Ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ.Αναστάσιος Τόσιος μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Ύδρευσης, κ. Γιώργο Καραγιάννη υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης, στο πλαίσιο των εργασιών του 1ου Ελληνοκυπριακού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Το Μνημόνιο επαναδιατυπώνει την ενδυνάμωση της συνεργασίας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και της ΕΥΔΑΠ σε τομείς όπως:
• η βελτιστοποίηση των δικτύων ύδρευσης,
• η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και
• η επίτευξη Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG).

«Το Μνημόνιο Συναντίληψης αποτελεί σημαντική και ουσιαστική εξέλιξη για τους δύο Οργανισμούς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις αναφορικά με τη διάθεση άριστης ποιότητας πόσιμου νερού στους καταναλωτές. Με την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, είμαι βέβαιος ότι θα προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα στην προσέγγιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος», επισημαίνει ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης εδραιώνεται μια μακροχρόνια και επωφελής συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και της ΕΥΔΑΠ, μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, με κοινό όραμα την ανάπτυξη και την καινοτομία και πρώτιστο μέλημα την παροχή άριστης ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές.