Ευχαριστούμε το ΡΙΚ1 για τη φιλοξενία του Διευθυντή του Συμβουλίου Yδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Κωνσταντίνο Παρμακλή.


«Έχουμε από τα φθηνότερα νερά της ΕΕ ενώ έχουμε την ακριβότερη παραγωγή νερού.
Προχωρούμε στην επόμενη ημέρα, όπως απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τους κανονισμούς της, χωρίς να κατασπαταλούμε πόρους, όπως είναι το χαρτί αλλά και το ίδιο το νερό!

Έως και το τέλους του χρόνου όλοι οι συμπολίτες μας θα λαμβάνουν τους λογαριασμούς υδροληψίας με email και SMS.


Μέσα από την ενημερωτική μας καμπάνια, πληροφορούνται ήδη, όλοι οι καταναλωτές για τη διαδικασία της ψηφιοποίησης και αν ακόμα κάποιοι δυσκολεύονται, μπορούν να αποταθούν στα γραφεία μας για να τους διευκολύνουμε. Υπάρχει πρόνοια για όλους τους συμπολίτες μας, ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.»


#WaterBoardOfNicosia