Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας πληροφορεί τους καταναλωτές του ότι παρατείνεται η περίοδος για την ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας, με τελική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Η παράταση, προκύπτει μετά την ένταξη της Υδατοπρομήθειας Λακατάμιας και των υδρευτικών συστημάτων έξι κοινοτήτων της περιαστικής Λευκωσίας στα διοικητικά όρια του Συμβουλίου, προκειμένου να δοθεί αρκετός χρόνος στους κατοίκους του Δήμου και των κοινοτήτων να προχωρήσουν στις διαδικασίες ψηφιοποίησης των λογαριασμών υδροληψίας τους.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας εγκαινίασε επίσημα τον περασμένο μήνα την εκστρατεία ενημέρωσης για την ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας με το σλόγκαν:

«Περνάμε το χαρτί στην ιστορία. Περνάμε στη νέα εποχή».


«Η ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας των καταναλωτών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας είναι ένα από τα σημαντικά βήματα της μετάβασης του Οργανισμού στη νέα εποχή του ψηφιακού κόσμου και της πράσινης κυκλικής οικονομίας, που αποτελούν το κλειδί για ένα μακροπρόθεσμο επιτυχημένο σύγχρονο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου Κοινής Ωφελείας», δηλώνει ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Κωνσταντίνος Παρμακλής.


Με την ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας και την αποστολή τους πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, θα εξοικονομηθούν πέραν από 120 τόνοι χαρτιού και 240 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Όπως υπολογίζεται, έχοντας πλέον υπόψη και τους νέους μας καταναλωτές την επόμενη δεκαετία, θα
εξοικονομηθούν 2,4 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα επανεπενδυθούν στο δίκτυο ύδρευσης.

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης λογαριασμών και με την έναρξη του νέου έτους, τερματίζεται η ταχυδρομική αποστολή όλων των λογαριασμών υδροληψίας στους καταναλωτές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, οι οποίοι θα ειδοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά για τις οφειλές τους
και ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και γραπτών μηνυμάτων (SMS).