Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ανακοινώνει τετράμηνη παράταση χρόνου για την επικαιροποίηση των στοιχείων των καταναλωτών του με στόχο την ολιστική ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας.

Σκοπός της παράτασης είναι να δοθεί χρόνος στους νέους καταναλωτές του Συμβουλίου που διαμένουν στο Δήμο Λακατάμιας και στις κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Λυθροδόντα, Μάμμαρι, Αλάμπρας, Μαθιάτη και Ποταμιάς να προχωρήσουν με την ψηφιοποίηση. Επίσης, μέσα στο χρόνο αυτό θα γίνει έρευνα από το Συμβούλιο ώστε όσα υποστατικά έχουν λανθασμένα στοιχεία στους λογαριασμούς υδροληψίας να διορθώνουν και παράλληλα να ψηφιοποιηθούν.

Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του νέου χρόνου αναμένεται οι ψηφιοποιημένοι λογαριασμοί υδροληψίας να φτάσουν το 95% του συνόλου των λογαριασμών που αποστέλλει το Συμβούλιο προς τους καταναλωτές του.