Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή, μέσα από το νέο του project, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών εργασίας.

Αυτό το project χωρίζεται σε 2 υποενότητες.

  1. Την Αυτοματοποίηση συλλογής δεδομένων, με χρήση έξυπνων υδρομέτρων

2. Την Ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας

Το έργο αυτό στοχεύει στη διευκόλυνση των καταναλωτών, έτσι ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν την πληρωμή λογαριασμών ή άλλα αιτήματα, αλλά επίσης βοηθά τον Οργανισμό να είναι πιο βιώσιμος και να ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε τους στόχους, την εξέλιξη και τα μελλοντικά οφέλη της εισόδου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας στην ψηφιακή εποχή στη σχετική παρουσίαση.