Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας προχωρεί στην ανέγερση δυο νέων υδατοδεξαμενών στην πρωτεύουσα με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το συμβόλαιο υπέγραψαν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΣΥΛ, κ. Ανδρέας Χατζηπάκκος και κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής αντίστοιχα, με τον Διευθυντή της αναθέτουσας εταιρείας Semesco Co Ltd, κ. Κώστα Ήρωα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας κ. Ανδρέας Χατζηπάκκος, επεσήμανε ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που περιλαμβάνει  συνολικές επενδύσεις ύψους 1,2 δις ευρώ, το ΣΥΛ αιτήθηκε και πέτυχε χρηματοδότηση 3 εκ. ευρώ για την ανέγερση τριών  υδατοδεξαμενών νέου τύπου Glass Lined Steel Tanks.

«Η σημερινή ημέρα που σηματοδοτεί την υπογραφή του συμβολαίου της ανέγερσης των δύο εκ των τριών νέων υδατοδεξαμενών της Πρωτεύουσας δείχνει ότι το ΣΥΛ ενήργησε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου που θα συμβάλει στην απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών που διαμένουν στην πρωτεύουσα», δήλωσε ο κ. Χατζηπάκκος.

«Είναι με ευχαρίστηση που βλέπουμε τους στρατηγικούς μας στόχους, όπως είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης άριστης ποιότητας πόσιμου νερού και η εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας μέσα από ένα σύγχρονο και ψηφιοποιημένο Οργανισμό να υλοποιούνται», ανέφερε από την πλευρά του ο Διευθυντής του Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής.

«Με την ανέγερση των δύο νέων υδατοδεξαμενών χωρητικότητας οκτώ χιλιάδων κυβικών μέτρων  εκάστη, θα αυξήσουμε τον ωφέλιμο χρόνο αποθήκευσης στις είκοσι έξι ώρες και θα δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στα συνεργεία μας για διόρθωση της όποιας βλάβης χωρίς να διακόπτεται η ύδρευση».

Η Διεύθυνση, συμπλήρωσε ο κ. Παρμακλής,  μελετά σε επίπεδο Επαρχίας τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης με την ανέγερση και άλλων σύγχρονων υδατοδεξαμενών αλλά και τη μείωση των αφανών διαρροών στα δίκτυα υδροδότησης.