Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας σας ενημερώνει ότι από σήμερα είναι αναγκαστική η χρήση μάσκας εντός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών καθώς και από όλο μας το προσωπικό εντός των γραφείων μας.