Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ενημερώνει τους καταναλωτές του ότι από την 1η Νοεμβρίου 2022 η πάγια χρέωση οικιστικής χρήσης πόσιμου νερού στους λογαριασμούς υδροληψίας ανατιμάται σε έντεκα ευρώ ανά δίμηνο.
Η ανατίμηση στο πάγιο κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς υδροληψίας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας η πρόνοια για αναβάθμιση, αντικατάσταση και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.

Το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας είναι πεπαλαιωμένο και χρήζει σημαντικών και πολυδάπανων βελτιωτικών έργων, ώστε να υπάρξει κάθετη μείωση διαρροών και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικού πόσιμου νερού στους καταναλωτές.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από την ανατίμηση στο πάγιο των λογαριασμών υδροληψίας των καταναλωτών θα διατεθούν στην ολότητά τους για την αναβάθμιση, αντικατάσταση και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στην πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι η τελευταία ανατίμηση των πάγιων χρεώσεων έγινε πριν από 5 χρόνια και συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Η αύξηση της επάρκειας αποθηκευμένου νερού στην πρωτεύουσα μέσα από την ανέγερση νέων υδατοδεξαμενών νέου τύπου, η κάθετη μείωση των διαρροών στο υδρευτικό σύστημα, η υλοποίηση βελτιωτικών έργων που θα εγγυώνται την μελλοντική απρόσκοπτη υδροδότηση με ποιοτικό πόσιμο νερό και η ψηφιοποίηση του Οργανισμού αποτελούν μεγάλο μέρος του στρατηγικού πλάνου το οποίο βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, ενεργεί θέτοντας ως προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών και εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές για αυτό και η μετάβαση στη νέα εποχή του ψηφιακού κόσμου και της πράσινης κυκλικής οικονομίας είναι το κλειδί για ένα μακροπρόθεσμα επιτυχημένο και σύγχρονο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου Κοινής Ωφελείας.

Αναλυτικά οι πίνακες Διατιμήσεων εδώ.