Κωνσταντίνος Παρμακλής,
Διευθυντής Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

amg
Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής απευθύνει το δικό του μήνυμα για την ημέρα αυτή, μέσα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη που βιώνει σήμερα τόσο η Κύπρος όσο και ολόκληρος ο πλανήτης.
Το κλίμα αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει, επηρεάζοντας τις κοινωνίες. Η Έκθεση για την Παγκόσμια Ανάπτυξη του Νερού του ΟΗΕ, για το έτος 2020, επικεντρώνεται στις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις πιθανές αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας στην αλλαγή του κλίματος.
Περισσότερα
Κωνσταντίνος Παρμακλής
Διευθυντής Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
+
Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος είπε την αιώνια αλήθεια: «Αρχή πάντων ύδωρ», δηλαδή το νερό είναι η αρχή των πάντων.

Αποστολή

Η απρόσκοπτη προμήθεια νερού και η παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη.

Όραμα

Να αναγνωριζόμαστε για την άριστη διαχείριση των υδάτινων πόρων του τόπου μας και τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις παρούσες και τις μελλοντικές προσδοκίες των πολιτών μας.

Οι Αξίες μας

Στρατηγικοί Στόχοι

    1. Επέκταση διοικητικών ορίων και συμπερίληψη όλης της Επαρχίας Λευκωσίας στο πλαίσιο ευθύνης υδροδότησης μέσα από μια ενιαία επαρχιακή Υδατοπρομήθεια οι καταναλωτές της οποίας να απολαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες,ενιαία τιμολογηση κι απρόσκοπτη υδροδοτηση άριστης ποιότητας πόσιμου νερού.
    2. Αύξηση της επάρκειας νερού μέσα από την κατασκευή σύγχρονων υδατοδεξαμενών στα όρια ευθύνης της ούτως ώστε σε πιθανη διακοπή της ύδρευσης να μπορεί να συνεχίσει να υδροδοτεί απρόσκοπτα τους καταναλωτές της μέχρι την αποκατάσταση τυχόν βλάβης που ενδεχομένως να προκύψει.
    3. Μείωση του απολεσθέντος νερού από αφανείς  διαρροές μέσα από την αντικατάσταση παλαιού δικτύου, τον σχεδιασμό και κατασκευή βελτιωτικών έργων στο δίκτυο ύδρευσης και τη συνεχή παρακολούθηση του, μέσω έξυπνων συστημάτων και τεχνολογίας ούτως ώστε η ποσόστωση διαρροών να παραμείνει σε αποδεκτά χαμηλό αριθμό.
    4. Η ολική ψηφιοποίηση του Συμβουλίου τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης του καταναλωτή, όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης των ημερήσιων εργασιών από το προσωπικό. Η μετάβαση στη νέα εποχή με μηδενικούς ρύπους και πράσινη ανάπτυξη είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Οργανισμού. Η ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας, η σταδιακή αλλαγή των συμβατικών υδρομέτρων με έξυπνα υδρόμετρα αυτόματης καταγραφής, το ηλεκτρονικό portal στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών αποτελούν σημαντικά βήματα προς την ολική ψηφιοποίηση.
    5. Η δημιουργία υποδομών σε στρατηγικά σημεία εντός των διοικητικών οριων του Συμβουλίου ούτως ώστε να επιτευχθεί αποκέντρωση προς τους χώρους εργασίας. Οι νέες υποδομές σε συνδυασμό με την επάρκεια σε άρτιο εξοπλισμό, μηχανήματα και εκπαιδευμένο προσωπικό θα κάνουν την μεγάλη διαφορά στην άμεση εξυπηρέτηση του καταναλωτή.