Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διαχρονικά προωθεί και αναλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες για την επίτευξη της καθολικής μείωσης του ανθρακικού του αποτυπώματος και της εκπομπής ρύπων στο περιβάλλον. Εντός αυτού του πλαισίου, ανακοινώνει την παραλαβή του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου και το ξεκίνημα μιας εκτεταμένης διαδικασίας αντικατάστασης άλλων 10 παλαιών συμβατικών αυτοκινήτων του στόλου του, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα!

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας σταθερό στις αξίες του, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προωθώντας πρωτοποριακές πρακτικές και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Με την απόκτηση του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, πραγματοποιεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του για καθαρότερη και πιο αειφόρο κινητικότητα, μετά και από την ολιστική ψηφιοποίηση του Οργανισμού.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής, Διευθυντής του Συμβουλίου Yδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Διαχειριστής του έργου δημιουργίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, ανέφερε πως «Η εν λόγω αγορά αποτελεί μέρος μιας πιο ευρύτερης προσπάθειας αντικατάστασης των συμβατικών οχημάτων στο στόλο μας με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με σκοπό τη μείωση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης και υγιεινής πόλης για όλους τους κατοίκους μας. Με την αντικατάσταση ακόμη 10 παλαιών συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αναμένουμε να μειωθεί σημαντικά ο αντίκτυπος μας στην ατμόσφαιρα και να συμβάλουμε στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος μας.

Συνεχίζοντας να προσπαθούμε για την προώθηση της καθαρής και αειφόρου ανάπτυξης, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δεσμεύεται να αποτελεί  το παράδειγμα και να στηρίζει πρωτοβουλίες που οδηγούν στην αειφόρο κινητικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος».