Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας προγραμματίζει την εγκατάσταση νέων υδρομετρητών στα υποστατικά της κοινότητας Εργατών και της Βιομηχανικής περιοχής της κοινότητας.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Συμβούλιο και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος WATenERgy – CYCLE το οποίο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας για το περιβάλλον στη θεματική ενότητα «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» – INTERREG V-B BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020.

 Οι νέοι υδρομετρητές έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τη ροή νερού σε συνεχή βάση, χαρακτηριστικό το οποίο θα βοηθήσει στον εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών στο υποστατικό σας. Αυτό εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη απωλειών νερού και τυχόν ζημιάς που θα προκαλέσει μια διαρροή στο υποστατικό.

Η όλη εργασία θα γίνει από την εταιρεία Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε. σε συντονισμό και με την επίβλεψη του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας και αναμένεται να διαρκέσει από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Το Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της όποιας οχληρίας δυνατόν να προκληθεί κατά την εργασία αντικατάστασης του υφιστάμενου μετρητή. Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο υποστατικό σας. Η εργασία αφορά μόνο στο σημείο που βρίσκεται ο υφιστάμενος υδρομετρητής.

Είμαστε βέβαιοι ότι το όλο έργο θα συμβάλει σημαντικά στην απόκτηση τεχνογνωσίας στην προσπάθεια που ο τόπος μας καταβάλλει για μείωση των απωλειών νερού, του πολύτιμου αυτού αγαθού, και η κοινότητα Εργατών θα αποτελέσει παράδειγμα αναφοράς για την αξιοποίηση των νέων αυτών υδρομετρητών σε τόσο μεγάλη κλίμακα όπως είναι η κάλυψη ολόκληρης της κοινότητας. Το Συμβούλιο θα είναι σε επικοινωνία μαζί σας για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μετρητών όπως για παράδειγμα της συνεχούς ενημέρωσης των καταναλωτών για την κατανάλωση νερού στο υποστατικό τους.

Είμαστε στη διάθεση σας για αντιμετώπιση των όποιων ιδιαιτεροτήτων παρουσιαστούν. Ο κ Χρίστος Ιορδάνου, Ανώτερος Τεχνικός του Συμβουλίου, θα είναι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου για την επίβλεψη εγκατάστασης των μετρητών. Μπορείτε να απευθύνεστε κοντά του στο τηλέφωνο 22 698213 για να του αναφέρετε θέματα που θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποια ιδιαιτερότητα.


Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας,
30 Αυγούστου 2018