Πραγματοποιήθηκε στις 3/9/2019 επίσκεψη στα σημεία εφαρμογής των 4 πιλοτικών δράσεων του ΣΥΛ στα πλαίσια του προγράμματος WATenERgy – CYCLE από το Διευθυντή κ Κωνσταντίνο Παρμακλή, τον συντονιστή του έργου κ Γιώργο Δημητρίου, την ελέγκτρια του έργου κα Σοφία Κασιανίδου και τον Ανώτερο Τεχνικό κ Χρίστο Ιορδάνου, υπεύθυνο για την εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων. Η επίσκεψη σκοπό είχε την ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης και τον έλεγχο της εγκατάστασης και λειτουργίας των πιλοτικών εφαρμογών.

Οι 4 πιλοτικές εφαρμογές που έχει αναλάβει το ΣΥΛ στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνουν:

  1. Σύστημα Αυτόματης Καταγραφής Μετρητών (AMR) στην Κοινότητα και στη Βιομηχανική περιοχή Εργατών,
  2. Έξυπνη βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης,
  3. Διάταξη ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού,
  4. Υδρογεννήτριες.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε:
http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/23/

Φωτογραφίες από την επίσκεψη και τις πιλοτικές εφαρμογές.
ΣΥΛ – Γιώργος Δημητρίου Σεπτέμβριος 2019