Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες στελέχωσης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (ΕΟΑ), τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό.


Ο διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Διαχειριστής του Έργου Μεταρρύθμισης για τη δημιουργία του ΕΟΑ Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Odyssey Cybersecurity που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων, προγραμμάτων, συστημάτων ασφάλειας και της πενταετούς συντήρησης τους.

Μέσω της συμφωνίας διασφαλίζεται η κάλυψη των αυξημένων αναγκών του υπό σύσταση Οργανισμού αλλά και η κατά 99% αποκατάσταση του συστήματος σε περιπτώσεις καταστροφής (disaster recovery) από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, έχει προχωρήσει με συνέπεια σε μία σειρά από διαβήματα που βλέπουν προς την ενημέρωση του προσωπικού, την εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων, ανέγερση νέων σύγχρονων δεξαμενών, που αυξάνουν τον ωφέλιμο χρόνο αποθήκευσης νερού σε περίπτωση βλάβης και στην αντικατάσταση του στόλου του ΣΥΛ, με νέα σύγχρονα περιβαλλοντικά οχήματα.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναμένεται να λειτουργήσει επίσημα, από την
01/07/2024.