Δημοσιογραφική διάσκεψη για το έργο και τις εξελίξεις της μεταρρύθμισης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας έγινε την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023.

Η διάσκεψη επικεντρώθηκε στην πρόοδο του έργου της μεταρρύθμισης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, παρουσιάζοντας σημαντικά επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές. Ο Πρόεδρος του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Διαχειριστής του Έργου, Κωνσταντίνος Παρμακλής, παρουσίασαν τις προόδους και τις καινοτομίες που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα.

Ένα από τα κυριότερα σημεία της διάσκεψης ήταν η υπογραφή του συμβολαίου συνένωσης των λογισμικών προγραμμάτων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχέτευσης Λευκωσίας με την εταιρεία SSM Computers Ltd. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υδατοπρομήθειας και αποχέτευσης στη Λευκωσία.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, παρουσιάστηκε η «Χριστίνα», η ψηφιακή λειτουργός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Η «Χριστίνα» είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανοίγει ένα νέο παράθυρο εξυπηρέτησης των καταναλωτών, παρέχοντας γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις μέσω της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. H Evresis Services Ltd μαζί με την EBO παρέχουν αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες της και σε συνεργασία με την Red Wolf υποστηρίζεται από όλα τα μέσα δικτύωσης του ΣΥΛ.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να θέσουν ερωτήσεις και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της μεταρρύθμισης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, αναφέρθηκε στην ουσιαστική πρόοδο και εξέλιξη που υπήρξε στο έργο μεταρρύθμισης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής αλλά και όσες ενέργειες πρόκειται να ακολουθήσουν.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι σχεδόν ένα χρόνο πριν την εφαρμογή του Περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου 37/2022, μέσω των συχνών συνεδριάσεων του Προσωρινού Συμβουλίου και την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των μελών του, έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Έχουμε καταλήξει και ολοκληρώσει το οργανόγραμμα του Επαρχιακού Οργανισμού, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο και το έχουμε αποστείλει. Η εγγραφή των Κανονισμών Λειτουργίας των ΕΟΑ και οι Όροι Υπηρεσίας Προσωπικού, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

Και επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών, ο σχεδιασμός προβλέπει όπως όλες οι τεχνικές υπηρεσίες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας μαζί με την αδειοδότηση της ανάπτυξης, μεταφερθούν στο κτήριο του ΣΥΛ, οι οικονομικές υπηρεσίες, η γραμματειακή υποστήριξη και η διεύθυνση να μεταφερθούν στο κτήριο του ΣΑΛ και μέρος των τεχνικών υπηρεσιών στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.

Σήμερα, είμαστε εδώ για ακόμη ένα λόγο. Για να υπογράψουμε το συμβόλαιο συνένωσης των λογισμικών προγραμμάτων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχέτευσης Λευκωσίας με την εταιρεία SSM Computers Ltd. Αυτό είναι ένα επιπλέον ενθαρρυντικό βήμα προς τη μεταρρύθμιση που δηλώνει την κατοχύρωση της εύρυθμης λειτουργίας των λογισμικών.

Σύντομα μάλιστα, θα ακολουθήσουν και άλλα συμβόλαια, όπως αυτό της διαχείρισης της ενημέρωσης του κοινού και της εκπαίδευσης του προσωπικού», τόνισε κλείνοντας.

Ο Διαχειριστής του Έργου, Κωνσταντίνος Παρμακλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε:

«Να αναφέρω αρχικά ότι πέραν της αρχής της συνένωσης των λογισμικών προγραμμάτων ξεκίνησε επίσης, η προετοιμασία κοινού chart of account μεταξύ Υδατοπρομήθειας και Αποχέτευσης Λευκωσίας, υιοθετήθηκε κοινό ηλεκτρονικό αρχείο και προχωρούμε με κοινό πρόγραμμα μισθοδοσίας του οποίου η εφαρμογή του θα επιτευχθεί μέσω του κοινού λογισμικού, του Ylatis. Στοίχημα αποτελεί και η συνένωση του λογισμικού του νέου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης με το λογισμικό Ιππόδαμος του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε από τον Ιούλιο του 2024 ο νέος Οργανισμός να είναι σε θέση να παραλαμβάνει και να εξετάζει ηλεκτρονικά καινούργιες πολεοδομικές άδειες».

Όσο αφορά την προσπάθεια για διαδικτυακή αναβάθμιση της υποδομής με στόχο να επιτευχθεί από τον Οργανισμό 99% επιχειρησιακή συνέχεια ο κ. Παρμακλής υπογράμμισε:

«Επιπρόσθετα, προχωρούμε με αναβάθμιση διαδικτυακής υποδομής και αναβάθμισης υλικού υποδομής και λογισμικού σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλισης, ώστε να πετύχουμε για τον Οργανισμό 99% επιχειρησιακή συνέχεια.

Τέλος, όσον αφορά τα διοικητικά όρια της ύδρευσης, συμπληρώνονται με την επικείμενη μεταφορά ευθύνης των υδρευτικών δικτύων Πέρα Χωρίου – Νήσου και Λυμπιών. Με τη παραλαβή των δικτύων εξασφαλίζεται στην ολότητα τους η ύδρευση των διοικητικών ορίων των νέων Δήμων, όπως σχηματίζονται με βάση την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης».