Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας απέσπασε σημαντική διάκριση καθώς τιμήθηκε με το Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της Κύπρου «CY GPP AWARDS 2022» στην κατηγορία «Χαρτί Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό».

Ο Οργανισμός πριν από ένα περίπου χρόνο, εγκαινίασε την εκστρατεία «Περνάμε το χαρτί στην ιστορία. Περνάμε στη νέα εποχή», καλώντας τους καταναλωτές του να συμπορευθούν στην ψηφιακή μετάβαση στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας, ψηφιοποιώντας τους λογαριασμούς υδροληψίας τους.

Με την ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας και την αποστολή τους στην πλειοψηφία πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας πετυχαίνει σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και του αποτυπώματος άνθρακα.
Ταυτόχρονα, εξοικονομεί πέραν από 120 τόνους χαρτιού και 240 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και όπως υπολογίζεται την επόμενη δεκαετία θα εξοικονομηθούν 2,4 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα επανεπενδυθούν στο δίκτυο ύδρευσης.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.
Ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Παρμακλής παρέλαβε το Βραβείο «CY GPP AWARDS 2022», το οποίο αντανακλά την εξελικτική πρόοδο που έχει καταγράψει στον ψηφιακό μετασχηματισμό ο Οργανισμός.

«Η ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας των καταναλωτών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας είναι ένα από τα σημαντικά βήματα της μετάβασης του Οργανισμού στη νέα εποχή του ψηφιακού κόσμου και της πράσινης κυκλικής οικονομίας, που αποτελούν το κλειδί για ένα μακροπρόθεσμο επιτυχημένο σύγχρονο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου Κοινής Ωφελείας», δηλώνει ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Κωνσταντίνος Παρμακλής.

Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της Κύπρου, CY GPP AWARDS, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014 και σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Έχει σημαντική ανταπόκριση από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς (Κρατικές Αρχές-Δημόσιος Τομέας), τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος συμμετέχει από το 2017.