Τα θεμέλια για μελλοντική συνεργασία έθεσαν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης γνωριμίας του Προέδρου και Διευθυντικών στελεχών του ΣΥΛ με στελέχη της Εθνικής Εταιρείας Νερού του Ισραήλ Mekorot, που πραγματοποιήθηκε στις 6/9/23, στα γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, έγινε σύντομη παρουσίαση από στελέχη του ΣΥΛ, της τρέχουσας κατάστασης στον Οργανισμό, καθώς και του νέου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, του οποίου το ΣΥΛ θα αποτελέσει μέρος.

Το αποτέλεσμα της πρώτης αυτής συνάντησης δείχνει πως υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και συνέργιες που επιτρέπουν στους δυο Οργανισμούς να συνεργαστούν για το κοινό όφελος των καταναλωτών της Λευκωσίας και του Ισραήλ.

Θα ακολουθήσει σύντομα ταξίδι κλιμακίου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας στο Τελ Αβίβ, για να παρακολουθήσει καλές πρακτικές εργασίας υδροδότησης αστικού ιστού σε παρόμοιο περιβάλλον και κλιματολογικών συνθηκών, με αυτών της Κύπρου.