Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας υιοθετεί «Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία» κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την ολοκληρωτική εφαρμογή της Αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων του Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΥΛ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ανδρέας Χατζηπάκκος και ο Διευθυντής του Οργανισμού Κωνσταντίνος Παρμακλής υπέγραψαν με τους επικεφαλής των συντεχνιών των εργαζομένων τον Κώδικα Πρακτικής.


Ο κ. Χατζηπάκκος, εξήρε την πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και ευχαρίστησε το προσωπικό για τη συνεργασία του ώστε να εφαρμοστεί ο Κώδικας που αποτελεί όπως είπε, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 205(I)/2002 αναγκαίο μέτρο αναφορικά με αδικήματα πειθαρχικής φύσεως και ταυτόχρονα χρήσιμο εργαλείο για τους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση την εξάλειψη της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του εργασιακού χώρου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

«Μέσα από τον Κώδικα, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, σπάζει τα στεγανά, καταρρίπτει ταμπού και εγγυάται την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση», δήλωσε ο Διευθυντής Κωνσταντίνος Παρμακλής.

Το Συμβούλιο πρόσθεσε, θα είναι αμείλικτο σε θέματα ρατσιστικής βίας, ψυχολογικής τρομοκρατίας και ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης διασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛ , εξήγησε ο κ. Παρμακλής, θα γνωστοποιήσει τον κώδικα γραπτώς σε όλους τους εργαζομένους ενώ θα συσταθεί Επιτροπή Ισότητας αποτελούμενη από μέλη των εργαζομένων η οποία θα προχωρήσει αρχικά σε θέσπιση εσωτερικών κανονισμών και στη συνέχεια θα ενημερώνει, θα εκπαιδεύει και θα ενθαρρύνει τους εργαζομένους ώστε να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην πρόληψη συναφών φαινομένων.
Ο Κώδικας θα κοινοποιηθεί στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, στον Υπουργό Εργασίας και τον Αρχηγό της Αστυνομίας.