Έξυπνος Μετρητής Κατανάλωσης Νερού, με αλγοριθμική ανάλυση συμπεριφοράς και εξοικονόμησης

Το έργο FLOBIT excellence έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κατανάλωση νερού από οικιακές συσκευές και το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει απλός και οικονομικά προσιτός τρόπος μέτρησης της κατανάλωσης νερού της κάθε συσκευής. Το έργο επιδιώκει να αναπτύξει μια εξειδικευμένη συσκευή μέτρησης και παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού οικιακών συσκευών, με αλγοριθμική ανάλυση συμπεριφοράς και εξοικονόμησης νερού, προκειμένου να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των υφιστάμενων προσεγγίσεων που υπάρχουν στην αγορά. Η ολοκληρωμένη λύση αποτελείται από:

 1. Ένα καινοτόμο-χαμηλού κόστους διακλαδωτή ροής με γραμμικούς αισθητήρες ροής που να εξυπηρετεί διπλή εφαρμογή, είτε για τροποποίηση υφισταμένων νοικοκυριών (να συνδέεται με υφιστάμενους διακλαδωτές) ή για νέες κατοικίες (να συνδέεται με τις κύριες εξόδους παροχής κρύου και ζεστού νερού).
 2. Ηλεκτρονικό ελεγκτή για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την καταγραφή της κατανάλωσης νερού σε επίπεδο μεμονωμένης συσκευής.
 3. Αλγόριθμους για την αναγνώριση της κάθε συσκευής κατανάλωσης νερού, ανίχνευσης συμβάντος και ανάμιξης νερού για περαιτέρω εξοικονόμηση.
 4. Πλατφόρμα λογισμικού και εφαρμογή που θα υποστηρίζουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων καθώς και άλλες πληροφορίες του χρήστη.

Η ζήτηση για αποδοτικά προϊόντα κατανάλωσής νερού είναι αυξητική και σχετίζεται άμεσα με  τις κλιματικές αλλαγές και την ορθολογικότερη κατανάλωση του νερού. Οι προοπτικές εξοικονόμησης νερού στην ΕΕ υπολογίζονται στο 40%, το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω τεχνολογικών μέσων. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντική η ανάπτυξη έξυπνων συσκευών εξοικονόμησης νερού.

Ο Ρόλος του ΣΥΛ: Συμμετοχή στην Επίδειξη συστήματος και αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες

Το ΣΥΛ κατά τον 2ο χρόνο υλοποίησης θα συμμετάσχει στις πιλοτικές δοκιμές της τεχνολογίας FLOBIT. Θα επιλεγούν αντιπροσωπευτικά σπίτια  έτσι ώστε να παρθούν μετρήσεις και να εξαχθούν αποτελέσματα για χρηστικότητα, απλότητα, επικοινωνία, ευελιξία κ.λπ.

Η καταγραφή μετρήσεων θα πραγματοποιείται συνεχώς και θα αξιολογούνται μαζί με τα σχόλια των χρηστών προκειμένου να εντοπιστούν διάφορα σημεία βελτίωσης. Οι μετρήσεις θα αφορούν:

 • Παρακολούθηση της καθημερινής κατανάλωσης νερού (στατιστική ανάλυση) μέσω μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση νερού κάθε μεμονωμένου σημείου και συσκευής,
 • εντοπισμό προβλημάτων διαρροής
 • ταυτοποίηση με ακρίβεια συμβάντων που συμβαίνουν ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο αναγνώρισης συσκευής
 • ειδοποίηση χρηστών σε περίπτωση διαρροών ή αλόγιστης κατανάλωσης νερού.

Η ανάλυση των δεδομένων θα έχει ως σκοπό:

 • τη βελτιστοποίηση της τεχνολογίας FLOBIT,
 • την αξιολόγηση της απόδοσης των αλγορίθμων,
 • να αποδείξει την εγκυρότητα και την ακρίβεια του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες,
 • τον εντοπισμό κακών πρακτικών,
 • να προτείνει πιθανές λύσεις εξοικονόμησης νερού.