Διαδικασία Εξασφάλισης Διαβούλευσης πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας απαιτεί την υποβολή των πιο κάτω εγγράφων κατά το στάδιο της διαβούλευσης σε περιπτώσεις έκδοσης άδειας οικοδομής για οικιστικές αναπτύξεις μέχρι τετρακατοικία σε εγκεκριμένο οικόπεδο:

  • Πολεοδομική άδεια (εάν υπάρχει)
  • Τοπογραφικό σχέδιο
  • Τίτλος ιδιοκτησίας
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις και τομές)