Χρεώσεις μετακινήσεων, ανυψώσεων, διασταυρώσεων...

Κόστος Δαπάνης Σύνδεσης, Χρεώσεις Μετακινήσεων, Ανυψώσεων, Διασταυρώσεων, Χρεώσεις Για Σκοπούς Κοστολόγησης Ζημιών Στο Δίκτυο Ύδρευσης
  1. Επιπρόσθετη Εργασία (Ανύψωση ή μετακίνηση υδρομετρητή)
  2. Παλινόρθωση Ασφάλτων και πεζοδρομίου
  3. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης
  4. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης Έργων
  5. Κόστος Δαπάνης Σύνδεσης
1. Επιπρόσθετη Εργασία (EW)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Ανύψωση υφιστάμενου υδρομετρητή απλή
19,00%
70,00
13,30
83,30
Για κάθε επιπλέον μετρητή
19,00%
15,00
2,85
17,85
Ανύψωση υφιστάμενου υδρομετρητή με εμπόδια
19,00%
90,00
17,10
107,10
Για κάθε επιπλέον μετρητή
19,00%
15,00
2,85
17,85
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με Ταφ ή ένωση (Απλό)
19,00%
70,00
13,30
83,30
Για κάθε επιπλέον μετρητή
19,00%
15,00
2,85
17,85
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με νέα παροχή (Κοντινό)
19,00%
300,00
57,00
357,00
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με νέα παροχή (Μακρινό)
19,00%
350,00
66,50
416,50
Μετακίνηση υδρομετρητή με νέα παροχή και κλείσιμο φερουλιού (Κοντινό)
19,00%
350,00
66,50
416,50
Μετακίνηση υδρομετρητή με νέα παροχή και κλείσιμο φερουλιού (Μακρινό)
19,00%
400,00
76,00
476,00
2. Παλινόρθωση Ασφάλτων (AR) (για κάθε μετρητή)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Παλινόρθωση ασφάλτου και πεζοδρομίου (Διασταύρωση)
0,00%
500,00
0,00
500,00
Για κάθε επιπλέον μετρητή
0,00%
150,00
0,00
150,00
Παλινόρθωση ασφάλτου και πεζοδρομίου (Κοντινό)
0,00%
400,00
0,00
400,00
Για κάθε επιπλέον μετρητή
0,00%
100,00
0,00
100,00
Παλινόρθωση ασφάλτου
0,00%
400,00
0,00
400,00
Παλινόρθωση πεζοδρομίου
0,00%
300,00
0,00
300,00
3. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Οδοιπορικά
19,00%
30,00
5,70
35,70
Απώλεια νερού (Ανά κ.μ.) (ΦΠΑ 5%)
5,00%
1,00
0,05
1,05
Ωρομίσθιο (θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ωρομισθίων κάθε μήνα)
19,00%
μ.ο. / μήνα
μ.ο. / μήνα
μ.ο. / μήνα
Αντικατάσταση απολεσθέντος υδρομετρητή
19,00%
75,00
14,25
89,25
Επίσκεψη επί καθήκοντι για διάφορα παράπονα καταναλωτών
19,00%
70,00
13,30
83,30
4. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης έργων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Οδοιπορικά για μεταφορά σωλήνων και Προσωπικού
19,00%
60,00
11,40
71,40
Οδοιπορικά Προσωπικού που μεταβαίνουν για επίβλεψη ή μικροεργασία
19,00%
30,00
5,70
35,70
Τσιμεντένιο κυρίζι
19,00%
15,00
2,85
17,85
5. Κόστος Δαπάνης Σύνδεσης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 12,5 χλμ (½") (Καθορίζεται από το Συμβούλιο)
5,00%
115,00
5,75
120,75
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 25 χλμ (1") (Καθορίζεται από το Συμβούλιο)
5,00%
165,00
8,25
173,25