Χρεώσεις μετακινήσεων, ανυψώσεων, διασταυρώσεων...

Κόστος Δαπάνης Σύνδεσης, Χρεώσεις Μετακινήσεων, Ανυψώσεων, Διασταυρώσεων, Χρεώσεις Για Σκοπούς Κοστολόγησης Ζημιών Στο Δίκτυο Ύδρευσης
1. Επιπρόσθετη Εργασία (EW)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Ανύψωση υφιστάμενου υδρομετρητή απλή
19,00%
70,00
13,30
83,30
Για κάθε επιπλέον μετρητή
19,00%
15,00
2,85
17,85
Ανύψωση υφιστάμενου υδρομετρητή με εμπόδια
19,00%
90,00
17,10
107,10
Για κάθε επιπλέον μετρητή
19,00%
15,00
2,85
17,85
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με Ταφ ή ένωση (Απλό)
19,00%
70,00
13,30
83,30
Για κάθε επιπλέον μετρητή
19,00%
15,00
2,85
17,85
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με νέα παροχή (Κοντινό)
19,00%
300,00
57,00
357,00
Μετακίνηση υφιστάμενου υδρομετρητή με νέα παροχή (Μακρινό)
19,00%
350,00
66,50
416,50
Μετακίνηση υδρομετρητή με νέα παροχή και κλείσιμο φερουλιού (Κοντινό)
19,00%
350,00
66,50
416,50
Μετακίνηση υδρομετρητή με νέα παροχή και κλείσιμο φερουλιού (Μακρινό)
19,00%
400,00
76,00
476,00
2. Παλινόρθωση Ασφάλτων (AR) (για κάθε μετρητή)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Παλινόρθωση ασφάλτου και πεζοδρομίου (Διασταύρωση)
0,00%
500,00
0,00
500,00
Για κάθε επιπλέον μετρητή
0,00%
150,00
0,00
150,00
Παλινόρθωση ασφάλτου και πεζοδρομίου (Κοντινό)
0,00%
400,00
0,00
400,00
Για κάθε επιπλέον μετρητή
0,00%
100,00
0,00
100,00
Παλινόρθωση ασφάλτου
0,00%
400,00
0,00
400,00
Παλινόρθωση πεζοδρομίου
0,00%
300,00
0,00
300,00
3. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Οδοιπορικά
19,00%
30,00
5,70
35,70
Απώλεια νερού (Ανά κ.μ.) (ΦΠΑ 5%)
5,00%
1,00
0,05
1,05
Ωρομίσθιο (θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ωρομισθίων κάθε μήνα)
19,00%
μ.ο. / μήνα
μ.ο. / μήνα
μ.ο. / μήνα
Αντικατάσταση απολεσθέντος υδρομετρητή
19,00%
75,00
14,25
89,25
Επίσκεψη επί καθήκοντι για διάφορα παράπονα καταναλωτών
19,00%
70,00
13,30
83,30
4. Χρεώσεις για σκοπούς κοστολόγησης έργων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Οδοιπορικά για μεταφορά σωλήνων και Προσωπικού
19,00%
60,00
11,40
71,40
Οδοιπορικά Προσωπικού που μεταβαίνουν για επίβλεψη ή μικροεργασία
19,00%
30,00
5,70
35,70
Τσιμεντένιο κυρίζι
19,00%
15,00
2,85
17,85
5. Κόστος Δαπάνης Σύνδεσης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ €
ΦΠΑ €
ΣΥΝΟΛΟ €
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 12,5 χλμ (½") (Καθορίζεται από το Συμβούλιο)
5,00%
115,00
5,75
120,75
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 25 χλμ (1") (Καθορίζεται από το Συμβούλιο)
5,00%
165,00
8,25
173,25