κείμενο: 
Ανδρέας Χατζηθωμάς

αφήγηση:
Κώστας Χαραλαμπίδης

μουσική:
Σάββας Σάββα

επιμέλεια:
Νίκος Ζαμπακίδης

εκτέλεση παραγωγής:
COSMEPA MEDIA PRO LTD

παραγωγή:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας