Στην ένταξη των δυο τελευταίων υδρευτικών δικτύων που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός διοικητικών ορίων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, προχώρησε ο ΣΥΛ, με βάση την υποχρέωση που πηγάζει από τη νέα νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Η ένταξη έγινε κατορθωτή πολύ πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μετά από συντονισμένες ενέργειας του Διαχειριστή του Έργου μεταρρύθμισης του Οργανισμού και Διευθυντή της Υδατοπρομήθειας, κ. Κωνσταντίνου Παρμακλή, του Προέδρου και του Δ.Σ του ΣΥΛ .


Τα υδρευτικά δίκτυα των Κοινοτήτων Πέρα Χωρίου – Νήσου και Λυμπιών εντάσσονται άμεσα στα διοικητικά όρια του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Οι εν λόγω κοινότητες θα αποτελέσουν μέρος του νέου Δήμου Ιδαλίου, με την έναρξη της μεταρρύθμισης το 2024.
Στο σχήμα ένταξης υδρευτικών δικτύων που θα βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ΣΥΛ θα προσχωρήσει και το υδρευτικό δίκτυο της Κοινότητας Μενοίκου.


Με την ένταξη των νέων υδρευτικών δικτύων κάτω από την ομπρέλα του ΣΥΛ, συμπληρώνεται η υποχρέωση υδροδότησης των πέντε νέων δημοτικών αρχών με βάση τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας.


Από την 1η Ιουλίου 2024 ο νέος ΕΟΑ Λευκωσίας θα υδροδοτεί τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας – Τσερίου, Λατσιών – Γερίου και Ιδαλίου, ως επίσης και τις κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Μάμμαρι, Εργατών και Μενοίκου.