*του Kωνσταντίνου Παρμακλή

Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, να στηρίζουν τη δημοκρατία και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι παράγοντες του ψηφιακού τομέα ενεργούν υπεύθυνα και με ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τις αξίες αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αλληλεγγύη και ένταξη

Η τεχνολογία θα πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει τους ανθρώπους. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ψηφιακές δεξιότητες, σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε δίκαιες συνθήκες εργασίας.

Ελευθερία επιλογής

Οι άνθρωποι θα πρέπει να επωφελούνται από ένα δίκαιο ψηφιακό περιβάλλον, να είναι προστατευμένοι από παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο, και να χειραφετούνται όταν αλληλοεπιδρούν με νέες και εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Συμμετοχή

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη δημοκρατική ψηφιακή διαδικασία σε όλα τα επίπεδα και να έχουν τον έλεγχο των δικών τους προσωπικών δεδομένων.

Προστασία και ασφάλεια

Το ψηφιακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι προστατευμένο και ασφαλές. Όλοι οι χρήστες, από την παιδική ηλικία έως το γήρας, θα πρέπει να χειραφετούνται και να προστατεύονται.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ψηφιακές συσκευές θα πρέπει να στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών τους.

*O Kωνσταντίνος Παρμακλής είναι ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας