• ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   • Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (1)
    • Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών (1)
     • Επιθεωρητής Λογαριασμών (2)
      • Λογιστικός Λειτουργός Α (4)
       • Λειτουργός Λογιστηρίου (4)
        • Λογιστικός Λειτουργός (9)
         • Καταγραφέας (17)
          • Καταγραφέας (12)
           • Ωρομίσθιος Καταγραφέας (12)
            Description
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   • Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (1)
    • Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (1)
     • Τεχνικός Επιθεωρητής (3)
      • Ανώτερος Τεχνικός (4)
       • Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός (4)
        • Τεχνικός (8)
         • Τεχνικός Μηχανικός (7)
     • Τεχνικός Μηχανικός
      • Αρχιεπιστάτης (1)
       Description
       • Βοηθός Αρχιεπιστάτη (2)
        Description
        • Ωρομίσθιος Επιστάτης (13)
         Description
         • Τεχνίτης (32)
          Description
          • Ωρομίσθιος Τεχνίτης (22)
           Description
           • Ωρομίσθιος Αποθηκάριος (1)
            Description
            • Ωρομίσθιος Βοηθός Αποθηκάριος (1)
             Description
             • Εργάτης (15)
              Description
              • Ωρομίσθιος Εργάτης (22)
               Description
               • Φύλακας (4)
                Description
                • Ωρομίσθιος Φύλακας (4)
   • Λειτουργός Υδατοπρομήθειας (1)
   • Εκτελεστικός Μηχανικός (3)
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   • Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (1)
    • Γραμματειακός Λειτουργός (5)
     • Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (20)
      • Βοηθοί Γραφείου (4)
       • Τηλεφωνητής (1)
        • Καθαρίστρια (2)
         • Ωρομίσθιος Κλητήρας (2)
          • Ωρομίσθια Καθαρίστρια (3)
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   • Εσωτερικός Ελεγκτής (1)
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (1)
  • ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (1)
   • Διοικητικός Λειτουργός (1)