Εξόφληση Λογαριασμού

Η εξόφληση μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής εντολής, στα ταμεία των τραπεζών που επιδέχονται πληρωμές, στα γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, μέσω διαδικτύου στην παρούσα ιστοσελίδα, μέσω της εφαρμογής WBN Mobile Application.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς υδροληψίας τους μέχρι και δύο μήνες μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στους λογαριασμούς.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής ο λογαριασμός μπορεί να εξοφληθεί στους προαναφερόμενους τόπους, θα επιβάλλεται όμως 10% επιπρόσθετη επιβάρυνση στο οφειλόμενο ποσό, η οποία θα περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο όνομα  “Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας” και να είναι διαγραμμισμένες.

Νοείται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού, το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με βάση τον Κανονισμό 14 (ΚΔΠ 109/2012)  να διακόψει την παροχή του νερού χωρίς άλλη προειδοποίηση και ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποσύνδεσης και επανασύνδεσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό.

Αυτόματη Εξόφληση Λογαριασμού

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στα γραφεία του Συμβουλίου για να δώσετε την εντολή σας. Ο λογαριασμός θα αποστέλλεται για ενημέρωση και θα εξοφλείται με βάση τα στοιχεία τα οποία θα στέλνονται στην Τράπεζα από το Συμβούλιο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα Εντολή Άμεσης χρέωσης, εξουσιοδοτώντας Α) το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας να αποστέλλει οδηγίες στην τράπεζα σας για χρεώση του λογαριασμού σας και Β) την τράπεζα σας να χρεώνει το λογαριασμό σας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που λαμβάνει από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Πληρωμή λογαριασμού μέσω του WBN Mobile Application

Πάρε την ενημέρωση και τις πληρωμές στο χέρι σου εύκολα και απλά μέσω του κινητού και της εφαρμογής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας που μπορείς να την κατεβάσεις εντελώς δωρεάν μέσω Apple Store και Play Store.

Λήψη Λογαριασμών μέσω email

Για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά το λογαριασμό υδροληψίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος θα πρέπει να προβείτε στην ενημέρωση των στοιχείων σας έγκαιρα και πριν από τον τερματισμό της αποστολής των έντυπων λογαριασμών μέσω του ταχυδρομείου.

Θα λάβετε επίσημη γραπτή ενημέρωση και ειδικό έντυπο για την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων σας μέσω κωδικού QR ή μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου. Εναλλακτικά, παρέχεται και η ευκολία χρήσης γραπτού εντύπου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο Συμβούλιο, για τη μετατροπή του λογαριασμού υδροληψίας σε ψηφιακή μορφή. Για όσους καταναλωτές επιλέξουν το έντυπο ενημέρωσης στοιχείων, θα εσωκλείεται προπληρωμένος φάκελος για ταχυδρομική αποστολή. Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν να το παραδώσουν στα οικεία Δημαρχεία τους, όπου υπάρχει κουτί της Υδατοπρομήθειας στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο ή, εάν επιθυμείτε μπορείτε να το παραδώσετε στα γραφεία του Συμβουλίου ή να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ή στο φαξ +357 22698127.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 77771090 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα στα δεξιά, για άμεση επικοινωνία!
Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού
Μπορείτε να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας διαδικτυακά ή στα γραφεία του Συμβουλίου ή μέσω της εφαρμογής για Android ή Apple.
Πόσο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού μου;
Για να μάθετε το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας σας τηλεφωνήστε στο 77771090, πατήστε 2 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών) και θα εξυπηρετηθείτε αμέσως.