Εξόφληση Λογαριασμού

Ο λογαριασμός εξοφλείται τόσο στα γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας όσο και στις Εμπορικές Τράπεζες και τα Συνεργατικά Ιδρύματα καθώς και μέσω διαδικτύου στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς υδροληψίας τους μέχρι και δύο μήνες μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στα έντυπα των λογαριασμών.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής ο λογαριασμός μπορεί να εξοφληθεί στους προαναφερόμενους τόπους, θα επιβάλλεται όμως 10% επιπρόσθετη επιβάρυνση στο οφειλόμενο ποσό, η οποία θα περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο όνομα  “Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας” και να είναι διαγραμμισμένες.

Νοείται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού, το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με βάση τον Κανονισμό 14 (ΚΔΠ 109/2012)  να διακόψει την παροχή του νερού χωρίς άλλη προειδοποίηση και ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποσύνδεσης και επανασύνδεσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό.

Αυτόματη Εξόφληση Λογαριασμού

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στα γραφεία του Συμβουλίου για να δώσετε την εντολή σας. Ο λογαριασμός θα ταχυδρομείται στη διεύθυνση σας για ενημέρωση και θα εξοφλείται με βάση τα στοιχεία τα οποία θα στέλνονται στην Τράπεζα ή στο Συνεργατικό ΄Ιδρυμα από το Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Πληρωμή λογαριασμού μέσω του WBN Mobile Application

Πάρε την ενημέρωση και τις πληρωμές στο χέρι σου εύκολα και απλά μέσω του κινητού και της εφαρμογής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας που μπορείς να την κατεβάσεις εντελώς δωρεάν μέσω Apple Store και Play Store.

Λήψη Λογαριασμών μέσω email

Οσοι επιθυμούν, μπορούν να λαμβάνουν τους λογαριασμούς υδροληψίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), αντί μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Απαραίτητες προϋποθέσεις:
  1. Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του καταναλωτή και
  2. Η συγκατάθεση του καταναλωτή, με τη συμπλήρωση του εντύπου.
Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους καταναλωτές, ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ και σταλεί στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας:
  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ή
  2. Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22698200 ή
  3. Στη διεύθυνση ‘Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος’.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 77771090 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα στα δεξιά, για άμεση επικοινωνία!
Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού
Μπορείτε να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας διαδικτυακά ή στα γραφεία του Συμβουλίου ή μέσω της εφαρμογής για Android ή Apple.
Πόσο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού μου;
Για να μάθετε το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας σας τηλεφωνήστε στο 77771090, πατήστε 2 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών) και θα εξυπηρετηθείτε αμέσως.