Αριθμός Προσφοράς: 23/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €127.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο ζητά προσφορές για Προμήθεια ενός (1) Φορτωτή εκσκαφέα (Digger loader) και ενός (1) Ερπυστριοφόρου εκσκαφέα (Mini excavator) με πενταετή συντήρηση για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.