Συχνές Ερωτήσεις Καταναλωτών

Συχνά οι καταναλωτές μας, μας στέλνουν διάφορες ερωτήσεις, οπότε για την βέλτιστη εξυπηρέτηση σας, έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με τις πιό συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις!
Γενικά
Λογαριασμοί
Πληρωμές
Τέλη & Χρεώσεις
Πού βρίσκονται τα Γραφεία του Συμβουλίου;
Τα γραφεία του Συμβουλίου είναι στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, στη Λευκωσία. Επισκεφθείτε τη σελίδα Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες.
Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Συμβουλίου;
Το Ωράριο λειτουργίας του Συμβουλίου είναι:

Ταμεία / Εξυπηρέτηση Κοινού
Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30πμ - 2:15μμ

Γραφεία
Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30πμ - 2:15μμ
Παρατηρήθηκε αυξημένη κατανάλωση νερού.
Σε περίπτωση που παρατηρείται αδικαιολόγητα αυξημένη κατανάλωση νερού, η κατανάλωση πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή στην εγκατάσταση του υποστατικού γι' αυτό προτρέπεστε να καλέσετε υδραυλικό για έλεγχο των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων και εντοπισμό της διαρροής. Η βλάβη πρέπει να διορθωθεί και η εγκατάσταση θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα επιφανειακή και να ενημερωθεί ανάλογα το Συμβούλιο για μελέτη της πιθανότητας μείωσης του λογαριασμού σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας και των Κανονισμών.
Ενδιαφέρομαι να μάθω αν ο ενοικιαστής μου πληρώνει το λογαριασμό υδροληψίας του.
Για πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο υποστατικού, το οποίο ενοικιάζεται, να απευθύνεστε στο Τμήμα Αποκοπών στα τηλ. 22698151 και 22698157.
Θελω να κατεβάσω το mobile application και δεν μπορώ, γιατί;
Για να μπορεί ο εγγεγραμμένος καταναλωτής να κατεβάσει το mobile application, από όπου μπορεί να βλέπει και να πληρώνει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο στο λογαριασμό του το κινητό του τηλέφωνο. Αν δεν είναι καταχωρημένο μπορούμε να τον συνδέσουμε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να το καταχωρήσουν.
Χρήσιμες Πληροφορίες
Τι χρειάζομαι για εγκατάσταση νέου υδρομετρητή;

Το Συμβούλιο παρέχει νερό MONO σε υποστατικά τα οποία ανεγείρονται ή έχουν αναγερθεί με άδεια οικοδομής.

Το ελάχιστο κόστος εγκατάστασης νέου υδρομετρητή είναι 187€ + 5% Φ.Π.Α.

Για εγκατάσταση επιπλέον μετρητή (επί μέρους ή με ταφ επί υφιστάμενης παροχής) το κόστος είναι 137€ + 5% Φ.Π.Α.

Για μετακίνηση μετρητή (απλή – στην ίδια ευθεία) το κόστος είναι 70€ + 19% Φ.Π.Α.

Για μετακίνηση μετρητή (σε άλλο σημείο - κάθετα) το κόστος υπολογίζεται μετά την αίτηση και κοινοποιείται στον αιτητή με απαντητική επιστολή του ΣΥΛ. Έγγραφα τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για την εγκατάσταση του νέου υδρομετρητή:

 1. Για την ανέγερση νέας οικοδομής:
  1. Άδεια οικοδομής με τους σχετικούς όρους
  2. Χωρομετρικό σχέδιο άδειας οικοδομής
  3. Κάτοψη οροφής (αφορά την ανέγερση πολυκατοικιών)
  4. Τίτλο ιδιοκτησίας
 2. Για την προσθήκη ορόφου κατοικίας πάνω από υφιστάμενη οικοδομή:
  1. Άδεια οικοδομής (προτεινόμενου υποστατικού)
  2. Χωρομετρικό σχέδιο άδειας οικοδομής
  3. Τίτλο ιδιοκτησίας
  4. Άδεια οικοδομής (Υφιστάμενης οικοδομής)
  5. Λογαριασμοί νερού υφιστάμενων μετρητών
 3. Για την υδροδότηση Τουρκοκυπριακών υποστατικών/τεμαχίων:
  1. Χωρομετρικό Σχέδιο
  2. Συμβόλαιο σε ισχύ από τον διαχειριστή τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Τι χρειάζομαι για μεταβίβαση λογαριασμού;

Μεταβίβαση λογαριασμού μπορεί να γίνει μόνο σε ιδιοκτήτη και ενοικιαστή και όχι σε τρίτα άτομα

 1. Από ιδιοκτήτη σε ιδιοκτήτη Απαραίτητα έγγραφα:
  1. Τίτλος ιδιοκτησίας
  2. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  3. Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση για άτομα που εκπροσωπούν ιδιόκτητες
  4. Προηγούμενο λογαριασμό
  5. Έξοδα μεταβίβασης 4.76€
 2. Από ιδιοκτήτη σε ιδιοκτήτη (Εταιρεία) Απαραίτητα έγγραφα:
  1. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Αγοραπωλητήριο έγγραφο
  2. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  3. Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση, για άτομα που εκπροσωπούν την εταιρεία
  4. Σύσταση της εταιρείας
  5. Πιστοποιητικό Διευθυντών
  6. Σφραγίδα
  7. Φωτογραφία μετρητή
  8. Έξοδα μεταβίβασης 4.76€
 3. Από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή: Πρέπει να είναι παρόντες και η δύο Απαραίτητα έγγραφα: Ενοικιαστήριο έγγραφο, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ | AFFIRMATION
  1. Ταυτότητα ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
  2. Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση για άτομα που εκπροσωπούν τον ιδιοκτήτη, αν δεν είναι παρόντα
  3. Φωτογραφία μετρητή
  4. Εγγύηση Ενοικιαστών 125€
 4. Από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή (Εταιρεία) Παρόντες και οι δυο Απαραίτητα έγγραφα: Ενοικιαστήριο έγγραφο, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ | AFFIRMATION
  1. Ταυτότητα ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
  2. Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση για άτομα που εκπροσωπούν τον ιδιοκτήτη ή την εταιρεία
  3. Σύσταση της Εταιρείας
  4. Πιστοποιητικό Διευθυντών
  5. Σφραγίδα
  6. Φωτογραφία μετρητή
  7. Εγγύηση Ενοικιαστών 125€

Το ποσό εγγύησης επιστρέφεται στον ενοικιαστή με την εγκατάλειψη του υποστατικού και αφού πληρωθεί ο τελικός λογαριασμός και αυτόματα ο λογαριασμός μεταφέρεται στο όνομα του ιδιοκτήτη

Τι πρέπει να κάνω αν δεν πήρα ή απώλεσα το λογαριασμό υδροληψίας μου;
Αν δεν πήρατε ή απωλέσατε το λογαριασμό υδροληψίας σας επικοινωνήστε το συντομότερο με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο τηλέφωνο 77771090 ή περάστε από τα Γραφεία του Συμβουλίου το συντομότερο.
Θέλω να μεταβιβάσω το λογαριασμό υδροληψίας στο όνομά μου.

Αν είστε ιδιοκτήτης να προσκομίσετε τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ή το πωλητήριο έγγραφο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών του Συμβουλίου.

Αν είστε ενοικιαστής να προσέλθετε στα Γραφεία του Συμβουλίου με τον ιδιοκτήτη, για να συμπληρώσετε το έντυπο μεταβίβασης και να καταβάλετε το επιστρεπτέο ποσό των €125,00 (οικιακή κατανάλωση), €250,00 (εμπορική κατανάλωση) ή €800,00 (βιομηχανική κατανάλωση).

Αν πρόκειται για εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής θα πρέπει να προσκομίσετε την επίσημη σφραγίδα της εταιρείας σας.

Μπορώ να δηλώσω άλλη διεύθυνση στην οποία να αποστέλλεται ο λογαριασμός υδροληψίας μου;
Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε άλλη διεύθυνση αλληλογραφίας, παρακαλώ ενημερώστε μας γραπτώς στο ή προβείτε άμεσα σε ψηφιοποίηση του λογαριασμού σας με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους μέσω ιστοσελίδας έτσι ώστε να λαμβάνετε τον λογαριασμό σας ηλεκτρονικά.
Πώς μπορεί κάποιος να ξοφλήσει το λογαριασμό υδροληψίας του;
Παρακαλώ πατήστε στο Πληρωμές για τους τρόπους εξόφλησης του λογαριασμού υδροληψίας σας.
Πόσο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας μου;
Για να μάθετε το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας σας τηλεφωνήστε στο 77771090 πατήστε 2 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών) και θα εξυπηρετηθείτε αμέσως
Τι χρειάζομαι αν θέλω βεβαίωση για το κτηματολόγιο;
 1. Σε περίπτωση που το υποστατικό υδροδοτείται
  1. Φωτογραφια μετρητή
  2. Εξόφληση τελών
  3. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  4. Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση αν δεν είναι παρόν ο ιδιοκτήτης
  5. Τίτλος Ιδιοκτησίας
 2. Κάτοχος τίτλου ιδιοκτησίας αποθανών
  1. 1 (μία) Φωτογραφία μετρητή
  2. Τίτλο ιδιοκτησίας
  3. Πιστοποιητικό θανάτου
  4. Έγγραφο διαχείρισης περιουσίας
  5. Μεταβίβαση λογαριασμού στο όνομα του διαχειριστή(έξοδα μεταβίβασης 4.76€
 3. Σε περίπτωση που είναι χωράφι και δεν υδροδοτείται
  1. Τίτλος ιδιοκτησίας
  2. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  3. Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση αν δεν είναι παρόν ο ιδιοκτήτης
Ποσο καιρό ισχύει η βεβαίωση κτηματολογίου;
2 μήνες
Μπορώ να λαμβάνω τον λογαριασμό μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);
Για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά το λογαριασμό υδροληψίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος θα πρέπει να προβείτε στην ενημέρωση των στοιχείων σας έγκαιρα και πριν από τον τερματισμό της αποστολής των έντυπων λογαριασμών μέσω του ταχυδρομείου.

Θα λάβετε επίσημη γραπτή ενημέρωση και ειδικό έντυπο για την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων σας μέσω κωδικού QR ή μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου. Εναλλακτικά, παρέχεται και η ευκολία χρήσης γραπτού εντύπου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο Συμβούλιο, για τη μετατροπή του λογαριασμού υδροληψίας σε ψηφιακή μορφή. Για όσους καταναλωτές επιλέξουν το έντυπο ενημέρωσης στοιχείων, θα εσωκλείεται προπληρωμένος φάκελος για ταχυδρομική αποστολή. Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν να το παραδώσουν στα οικεία Δημαρχεία τους, όπου υπάρχει κουτί της Υδατοπρομήθειας στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο ή, εάν επιθυμείτε μπορείτε να το παραδώσετε στα γραφεία του Συμβουλίου ή να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ή στο φαξ +357 22698127.
Τι γίνεται αν δεν πληρώσω έγκαιρα τον λογαριασμό μου;
 1. Αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί στην ημερομηνία λήξης υπάρχει επιβάρυνση 10%.
 2. Αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί πάνω από έξι μήνες, αφαιρείται ο μετρητής και δεν έχει σχέση η λήξη του τελευταίου λογαριασμού. Τα τέλη για επαναφορά του μετρητή είναι 65.10€
Ο μετρητής μου δεν καταγράφει σωστά;
Αν ο καταναλωτής αμφισβητεί την ακρίβεια καταγραφής του υδρομετρητή έχει το δικαίωμα να ζητήσει το έλεγχο του, με χρέωση 26€. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η ακρίβεια του υδρομετρητή είναι εκτός προδιαγραφών τότε η χρέωση επιστρέφεται στον καταναλωτή.
Θελω να κάνω διόρθωση / αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας και υποστατικού.
Μόνο γραπτώς με προσκόμιση ταυτότητας ή επίσημης εξουσιοδότησης.
Ο λογαριασμός υδροληψίας που μου αποστείλατε αναφέρεται σε υπολογισθείσα ποσότητα νερού αντί της πραγματικής κατανάλωσης.
Οι λόγοι της αναγραφής υπολογισθείσας ποσότητας νερού αντί της πραγματικής είναι:
 • Ύπαρξη εμποδίων πάνω στον υδρομετρητή που να εμποδίζουν την καταγραφή.
 • Το κάγκελο (αν υπάρχει) να είναι κλειδωμένο.
 • Να υπάρχουν κατοικίδια ζώα στην αυλή.
 • Ο υδρομετρητής λόγω τεχνικού προβλήματος να μην καταγράφει (να είναι σταματημένος).
 • Να έχει γίνει αντικατάσταση του υδρομετρητή του υποστατικού σας λόγω συντήρησης ή βλάβης.
Ζούμε σε πολυκατοικία και ο λογαριασμός υδροληψίας που μας στάλθηκε εμφανίζει διαφορά κεντρικού υδρομετρητή. Τι είναι και πού οφείλεται;

Το Συμβούλιο τοποθετεί κεντρικό υδρομετρητή στο άκρον του τεμαχίου σας για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της πολυκατοικίας. Στην οροφή της πολυκατοικίας τοποθετούνται ξεχωριστοί υδρομετρητές, για κάθε υποστατικό, για καταγραφή της κατανάλωσης.

Σε περίπτωση που η καταγραφή του κεντρικού υδρομετρητή στο ισόγειο είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των καταναλώσεων των επιμέρους υδρομετρητών της οροφής, το Συμβούλιο προσθέτει τη διαφορά κατ' αναλογία στην ένδειξη των επιμέρους υδρομετρητών.

Οι λόγοι της ύπαρξης της διαφοράς του κεντρικού και των επιμέρους υδρομετρητών είναι μεταξύ άλλων:

1. Η τοποθέτηση βρύσης στο ισόγειο που χρησιμοποιείται για:
 • πότισμα κήπου
 • καθαριότητα
 • πλύσιμο αυτοκινήτων
 • η ύπαρξης κοινόχρηστου ζεστού νερού
 • άλλη χρήση
2. Η ύπαρξη διαρροής η οποία δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό.
Πως μπορώ να πληρώσω τον λογαριασμό μου;
Στα ταμεία του συμβούλιου, μέσω διαδικτύου ή με τραπεζική εντολή
Πόσο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας μου;
Για να μάθετε το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας σας τηλεφωνήστε στο 77771090 πατήστε 2 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών) και θα εξυπηρετηθείτε αμέσως
Πώς μπορεί κάποιος να εξοφλήσει το λογαριασμό υδροληψίας του;
Παρακαλώ δείτε τη σελίδα Πληρωμές, για να δείτε όλους τους διαθέσιμους τρόπους εξόφλησης του λογαριασμού υδροληψίας σας.
Μπορώ να λαμβάνω τον λογαριασμό μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);

Οσοι επιθυμούν, μπορούν να λαμβάνουν τους λογαριασμούς υδροληψίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), αντί μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του καταναλωτή
 2. Η συγκατάθεση του καταναλωτή, με τη συμπλήρωση του  εντύπου.
Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους καταναλωτές, να ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ και να σταλεί στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας:
 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ή
 2. Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22698200 ή
 3. Στη διεύθυνση ‘Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος’.
Τι γίνεται αν δεν πληρώσω έγκαιρα τον λογαριασμό μου;
 1. Αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί στην ημερομηνία λήξης υπάρχει επιβάρυνση 10%.
 2. Αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί πάνω από έξι μήνες, αφαιρείται ο μετρητής και δεν έχει σχέση η λήξη του τελευταίου λογαριασμού. Τα τέλη για επαναφορά του μετρητή είναι 65.10€
Ζούμε σε πολυκατοικία και ο λογαριασμός υδροληψίας που μας στάλθηκε εμφανίζει διαφορά κεντρικού υδρομετρητή. Τι είναι και πού οφείλεται;

Το Συμβούλιο τοποθετεί κεντρικό υδρομετρητή στο άκρον του τεμαχίου σας για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της πολυκατοικίας. Στην οροφή της πολυκατοικίας τοποθετούνται ξεχωριστοί υδρομετρητές, για κάθε υποστατικό, για καταγραφή της κατανάλωσης.

Σε περίπτωση που η καταγραφή του κεντρικού υδρομετρητή στο ισόγειο είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των καταναλώσεων των επιμέρους υδρομετρητών της οροφής, το Συμβούλιο προσθέτει τη διαφορά κατ' αναλογία στην ένδειξη των επιμέρους υδρομετρητών.

Οι λόγοι της ύπαρξης της διαφοράς του κεντρικού και των επιμέρους υδρομετρητών είναι μεταξύ άλλων:

1. Η τοποθέτηση βρύσης στο ισόγειο που χρησιμοποιείται για:
 • πότισμα κήπου
 • καθαριότητα
 • πλύσιμο αυτοκινήτων
 • η ύπαρξης κοινόχρηστου ζεστού νερού
 • άλλη χρήση
2. Η ύπαρξη διαρροής η οποία δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό.
Τι χρειάζομαι για να πληρώνεται ο λογαριασμός με τραπεζική εντολή;
 1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  1. IBAN (από τράπεζα)
  2. Ταυτότητα
  3. λογαριασμό του νερού
 2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  1. Σφραγίδα εταιρείας
  2. Πιστοποιητικά Εφόρου Εταιριών
  3. Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση εκπροσώπου
  4. ΙΒΑΝ
  5. Ταυτότητα υπογράφοντα
  6. Λογαριασμό νερού
Ποσά είναι τα τέλη νερού;

Υπάρχουν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά τέλη

 1. OIKIAKA: Ανά διμηνία Παγιο: 11.00€ και
  1. + από 1-20κμ 1.00€
  2. + από 21-40κμ 1.50€
  3. + από 41-60κμ 2.00€
  4. + από 61-80κμ 2.50€
  5. + από 81κμ και άνω 3.00€
 2. ΕΜΠΟΡΙΚΑ: Ανά διμηνία Πάγιο: 80€ + 200€ ως εγγύηση και
  1. + από 1-200 κμ 1.50€
  2. + από 201-400κμ 2.00€
  3. + από 401κμ και άνω 2.50€
  4. και η μηνιαία κατανάλωση του θα πρέπει να κυμαίνεται από 113 μέχρι 919κμ νερού
 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: Ανά διμηνία Παγιο: 700€ + 800€ ως εγγύηση και
  1. + από 1-2000κμ 1.50€
  2. + από 2001-4000κμ 2.00€
  3. + από 4001κμ και άνω 2.50€
Πόσο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας μου;
Για να μάθετε το υπόλοιπο του λογαριασμού υδροληψίας σας τηλεφωνήστε στο 77771090, πατήστε 2 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών) και θα εξυπηρετηθείτε αμέσως.
Γιατι υπάρχει χρέωση αποχετευτικού στο λογαριασμό μου;
Το τέλος αποχετευτικού είναι ανάλογο με την κατανάλωση και καθορίζεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας και ανέρχεται σε 0.70 ευρώ ανά κυβικό μέτρο νερού.
Ο λογαριασμός υδροληψίας που μου αποστείλατε αναφέρεται σε υπολογισθείσα ποσότητα νερού αντί της πραγματικής κατανάλωσης.
Οι λόγοι της αναγραφής υπολογισθείσας ποσότητας νερού αντί της πραγματικής είναι:
 • Ύπαρξη εμποδίων πάνω στον υδρομετρητή, που να εμποδίζουν την καταγραφή.
 • Το κάγκελο (αν υπάρχει) να είναι κλειδωμένο.
 • Να υπάρχουν κατοικίδια ζώα στην αυλή.
 • Ο υδρομετρητής, λόγω τεχνικού προβλήματος, να μην καταγράφει (να είναι σταματημένος).
 • Να έχει γίνει αντικατάσταση του υδρομετρητή του υποστατικού σας λόγω συντήρησης ή βλάβης.
Εχω ψηλή κατανάλωση τι να κάνω;
Σε περίπτωση που παρατηρείται αδικαιολόγητα αυξημένη κατανάλωση νερού, η κατανάλωση πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή στην εγκατάσταση του υποστατικού γι' αυτό προτρέπεστε να καλέσετε υδραυλικό για έλεγχο των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων και εντοπισμό της διαρροής. Η βλάβη πρέπει να διορθωθεί και η εγκατάσταση θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα επιφανειακή και να ενημερωθεί ανάλογα το Συμβούλιο για μελέτη της πιθανότητας μείωσης του λογαριασμού σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας και των Κανονισμών.
Ο μετρητής μου δεν καταγράφει σωστά
Αν ο καταναλωτής αμφισβητεί την ακρίβεια καταγραφής του μετρητή, έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο με χρέωση 26€ και αν είναι πρόβλημα του μετρητή τα λεφτά θα επιστραφούν.
Γιατι υπάρχει πάγιο στον λογαριασμό;
Το πάγιο καλύπτει τη συντήρηση της παροχής νερού από τον κεντρικό αγωγό του Συμβουλίου προς το υποστατικό του καταναλωτή και καλύπτει και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.
Ζούμε σε πολυκατοικία και ο λογαριασμός υδροληψίας που μας στάλθηκε εμφανίζει διαφορά κεντρικού υδρομετρητή. Τι είναι και πού οφείλεται;

Το Συμβούλιο τοποθετεί κεντρικό υδρομετρητή στο άκρον του τεμαχίου σας για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της πολυκατοικίας. Στην οροφή της πολυκατοικίας τοποθετούνται ξεχωριστοί υδρομετρητές, για κάθε υποστατικό, για καταγραφή της κατανάλωσης.

Σε περίπτωση που η καταγραφή του κεντρικού υδρομετρητή στο ισόγειο είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των καταναλώσεων των επιμέρους υδρομετρητών της οροφής, το Συμβούλιο προσθέτει τη διαφορά κατ' αναλογία στην ένδειξη των επιμέρους υδρομετρητών.

Οι λόγοι της ύπαρξης της διαφοράς του κεντρικού και των επιμέρους υδρομετρητών είναι μεταξύ άλλων:

1. Η τοποθέτηση βρύσης στο ισόγειο που χρησιμοποιείται για:
 • πότισμα κήπου
 • καθαριότητα
 • πλύσιμο αυτοκινήτων
 • η ύπαρξης κοινόχρηστου ζεστού νερού
 • άλλη χρήση
2. Η ύπαρξη διαρροής η οποία δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό.