Ψηφιοποίηση Λογαριασμών

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, στοχεύοντας στη διευκόλυνση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση των οφειλών τους ή άλλων αιτημάτων, προχωρά στη ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας. Από την 31η Δεκεμβρίου, τερματίζεται η ταχυδρομική αποστολή όλων των λογαριασμών υδροληψίας. Οι καταναλωτές θα ειδοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά για τις οφειλές τους, και ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Πως θα λαμβάνω ηλεκτρονικά το λογαριασμό μου

Για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά το λογαριασμό υδροληψίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος θα πρέπει να προβείτε στην ενημέρωση των στοιχείων σας έγκαιρα και πριν από τον τερματισμό της αποστολής των έντυπων λογαριασμών μέσω του ταχυδρομείου.

Με ποιο τρόπο μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία μου

Θα λάβετε επίσημη γραπτή ενημέρωση και ειδικό έντυπο για την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων σας μέσω κωδικού QR ή μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου. Εναλλακτικά, παρέχεται και η ευκολία χρήσης γραπτού εντύπου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο Συμβούλιο, για τη μετατροπή του λογαριασμού υδροληψίας σε ψηφιακή μορφή. Για όσους καταναλωτές επιλέξουν το έντυπο ενημέρωσης στοιχείων, θα εσωκλείεται προπληρωμένος φάκελος για ταχυδρομική αποστολή. Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν να το παραδώσουν στα οικεία Δημαρχεία τους, όπου υπάρχει κουτί της Υδατοπρομήθειας στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο ή, εάν επιθυμείτε μπορείτε να το παραδώσετε στα γραφεία του Συμβουλίου ή να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ή στο φαξ +357 22698127.

Τι θα κερδίσω με τη ψηφιοποίηση του λογαριασμού μου

Με τη ψηφιοποίηση των έντυπων λογαριασμών θα εξοικονομηθούν χρήματα τα οποία θα διοχετευτούν σε άλλα αναγκαία έργα του δικτύου ύδρευσης, με απώτερο στόχο την άρτια και πολύπλευρη εξυπηρέτηση των καταναλωτών με βάση τις νέες ψηφιακές δυνατότητες. Πέραν της εξοικονόμησης χρημάτων,θα υπάρξει σοβαρή μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, δηλαδή μείωση της ρύπανσης, της κατασπατάλησης χαρτιού και παράλληλα θα εξοικονομηθεί σημαντικός ωφέλιμος χρόνος για τους καταναλωτές και τους λειτουργούς του Συμβουλίου, ενώ θα μειωθεί και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του τελικού προϊόντος καθώς και το ανθρακικό αποτύπωμα της λειτουργίας του.

Πως μπορώ να εξοφλήσω το λογαριασμό μου;

Αφού λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή σε μήνυμα τον λογαριασμό υδροληψίας σας, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην εξόφλησή του μέσω της εφαρμογής WBN Mobile Application, η οποία διατίθεται εντελώς δωρεάν μέσω App Store και Play Store, ή ακόμα και μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου. Ισχύουν επίσης και οι τρόποι πληρωμής, μέσω τραπεζικής εντολής, στις τράπεζες που επιδέχονται πληρωμές ή και στα ταμεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.