Νερό. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε.

Προστατέψτε το.

Δήλωση πολιτικής για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας, υγείας και ευημερίας στην εργασία στο Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Η Διοίκηση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς για την Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία των εργαζομένων:


Αναγνωρίζει ότι:

 • τα εργασιακά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες προκαλούν ανθρώπινο πόνο, απώλεια εργατικότητας και υψηλότατα ασφαλιστικά κόστα,
 • η Ασφάλεια και η Υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων και όλων των συνθηκών εργασίας του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα,
 • η προσωπική Ασφάλεια κάθε εργαζόμενου και τρίτων προσώπων στο χώρο εργασίας, είναι καθήκον του Συμβουλίου,
 • η πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών είναι τέτοιας σπουδαιότητας ώστε να προηγείται της παραγωγικότητας ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργικού στοιχείου, διευκόλυνσης ή σκοπιμότητας.

Στοχεύει

 • στην πρόνοια και εξάλειψη κάθε κατάστασης που δεν διασφαλίζει την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας.

Η Διοίκηση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας που συμμορφώνεται με τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως.


Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω το ΣΥΛ δεσμεύεται:

 • να συμμορφώνεται με τους Νόμους και τους Κανονισμούς για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας,
 • να παρέχει όλο το απαιτούμενο υπόβαθρο, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε, η Ασφάλεια, η Υγεία και η Ευημερία του προσωπικού, των καταναλωτών του οργανισμού και τρίτων προσώπων να συμβαδίζει με τις υψηλότερες προδιαγραφές,
 • να εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας για άμεση αναγνώριση των κινδύνων που υφίστανται στις δραστηριότητες του οργανισμού, να εκτελεί Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας, να διαβουλεύεται και να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα αποτελέσματα των μελετών,
 • να παρέχει τους κατάλληλους πόρους και υλικοτεχνική υποδομή,
 • να εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό του,
 • να διερευνά όλα τα συμβάντα ανεξαρτήτως συχνότητας και βαρύτητας.
 • να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας,
 • από κοινού με το προσωπικό να συμβάλλει στην πρόληψη των ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και γενικά στην επιτυχία του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας,
 • να διαχειρίζεται κάθε αλλαγή με γνώμονα την Ασφάλεια και την Υγεία των επηρεαζομένων, να συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία, να τηρεί και να διαχειρίζεται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας.

Κάθε στέλεχος του οργανισμού οφείλει να συνεργάζεται και να αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη και υπευθυνότητα στο να εργάζεται με Ασφάλεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδεικνύουν αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης και να συνεργάζονται και διαβουλεύονται με τη Διεύθυνση, τους Προϊσταμένους, τους εκάστοτε Υπευθύνους και τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας για την επίτευξη Υγιούς και Ασφαλούς Εργασιακού περιβάλλοντος.

 


Το Συμβούλιο καθορίζει

-τον κύριο Νίκο Ζαμπακίδη, ως εκπρόσωπο της Διοίκησης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας, με αρμοδιότητα την ομαλή λειτουργία της Eπιτροπής και με ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και
- την κυρία Ροδούλα Αθανασίου, ως Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας, με αρμοδιότητα τη σωστή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

 

Μ. Παναγίδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

16 Δεκεμβρίου 2015

 • "Όραμα μας η όσον το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών με ποιοτικό νερό και σε ικανοποιητική ποσότητα"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 • Λεωφ. Αθαλάσσας 84, 
  ΤΘ 21943, 1515 Λευκωσία
  Τηλ.: 77771090,
  Φαξ: 22698200,
  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Τηλ. για βλάβες: 77771090
  Τηλ. για κατοίκους εξωτερικού: +357 22747080

Ακολουθείστε μας