Θέσεις Εργασίας

Κλητήρας

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Κλητήρα με βάση τον «Περί Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 (146(Ι)2009)»

Περισσότερα