Καθαρίστρια (2)

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δύο (2) θέσεων Ωρομίσθιας Καθαρίστριας.

Εγκεκριμένη Ωρομίσθια Μισθοδοτική Κλίμακα: Ε1 +2. Αρχικό Ωρομίσθιο κλίμακας Ε1: €5,450

Νοείται ότι, για περίοδο 24 μηνών, ο μισθός μειώνεται κατά 10% με βάση την Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1691, ημερομηνίας 30.01.2012.

Καθήκοντα & Ευθύνες

Απαιτούμενα Προσόντα

Σημείωση:

Αίτηση Θέσης Εργασίας

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του Έντυπου (ΣΥΛ 26) του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου (Λεωφ. Αθαλάσσας 84, Στρόβολος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.00μμ.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο (ΣΥΛ 26) από τα Γραφεία του ΣΥΛ (Αθαλάσσης 84, Στρόβολος) ή και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.wbn.org.cy).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
17 Ιανουαρίου 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
WhatsApp
Email